Number of the records: 1  

Kauzalita v civilním právu

  1. DOLEŽAL, Adam - DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu : se zaměřením na medicínskoprávní spory. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2016 [Kauzalita v civilním právu]. 1 online zdroj (262 stran). Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. Available on Internet: <https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/knihy-a-e-knihy/kauzalita-v-civilnim-pravu.html> ISBN 978-80-87439-27-2.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    computer file

Number of the records: 1