Number of the records: 1  

Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení

  1. MELZER, Filip. Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení. In Bulletin advokacie. ISSN 1210-6348, roč. 2020, č. 6, s. 15-23.
    article

    article

Number of the records: 1