Number of the records: 1  

Problematická judikatura ÚS k vyloučení materiální publicity obchodního rejstříku v procesu nabývání vlastnického práva k nemovitosti

  1. TÉGL, Petr - MELZER, Filip. Problematická judikatura ÚS k vyloučení materiální publicity obchodního rejstříku v procesu nabývání vlastnického práva k nemovitosti : usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. III. ÚS 2928/18. In Bulletin advokacie. ISSN 1210-6348, roč. 2020, č. 5, s. 65-72.
    article

    article

Number of the records: 1