Number of the records: 1  

Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holocaustu

  1. VRŠANSKÁ, Martina - VOJTEK, Petr. Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holocaustu : rozsudek ze dne 29. 8. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3423/2018. In Soudce. ISSN 1211-5347, 2020, roč. 22, č. 5, s. 14-16.
    article

    article

Number of the records: 1