Number of the records: 1  

Zakládání účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným

  1. STRÁNSKÝ, Michal. Zakládání účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným : usnesení VS v Praze z 3. 10. 2019, sp. zn. 7 Cmo 59/2019. In Soudní rozhledy. ISSN 1211-4405, 2020, roč. 26, č. 2, s. 47-50.
    article

    article

Number of the records: 1