Number of the records: 1  

Společnost s ručením omezeným. Převod podílu. Valná hromada. Rozdělení zisku. Dobré mravy

  1. Společnost s ručením omezeným. Převod podílu. Valná hromada. Rozdělení zisku. Dobré mravy : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1499/2017. In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. ISSN 1211-8362, 2019, roč. 23, č. 7-8, s. 494-499.
    article

    article

Number of the records: 1