Number of the records: 1  

K rozsudku NS ve věci užívání družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu

  1. TÉGL, Petr - MELZER, Filip. K rozsudku NS ve věci užívání družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2018, sp. zn. 28 Cdo 4784/2017. In Bulletin advokacie. ISSN 1210-6348, roč. 2018, č. 11, s. 63-64.
    article

    article

Number of the records: 1