Number of the records: 1  

Věcná příslušnost soudu. Spor mezi družstvem a jeho členem

  1. Věcná příslušnost soudu. Spor mezi družstvem a jeho členem : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 26 Cdo 2915/2016. In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. ISSN 1211-8362, 2018, roč. 22, č. 2, s. 106-109.
    article

    article

Number of the records: 1