Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3701/15

  1. TRYZNA, Jan. Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3701/15 : datum rozhodnutí: 10. 1. 2017. In Jurisprudence. ISSN 1802-3843, 2017, roč. 26, č. 1, s. 49-50.
    article

    article

Number of the records: 1