Number of the records: 1  

Nedostatečné označení nemovitosti ve smlouvě a platnost smlouvy. Dodatečné odstranění neurčitosti smlouvy o převodu nemovitostí. Závaznost rozsudku ve vlastnickém sporu pro třetí osoby

  1. Nedostatečné označení nemovitosti ve smlouvě a platnost smlouvy. Dodatečné odstranění neurčitosti smlouvy o převodu nemovitostí. Závaznost rozsudku ve vlastnickém sporu pro třetí osoby : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.2.2012, sp.zn. 22 Cdo 1124/2010. In Právní rozhledy. ISSN 1210-6410. Praha : C.H. Beck, 2012, 2012, roč. 20, č.9, s.337-339.
    article

    article

Number of the records: 1