Number of the records: 1  

Lex Covid

  1. Česko

    Lex Covid : komentář. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- x, 218 stran. -- (Komentáře Wolters Kluwer). -- Právní stav publikace je k 1. 7. 2020. -- Contains also: Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronavirus SARS CoV-2 na osoby účástnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu / Antonín Draštík, Tomáš Durdík, Anežka Janoušková, Jaromír Jirsa, Zdeněk Kühn, Ondřej Lebl, Dana Ondrejová, Jarmila Pokorná, Martin Štika, Ondřej Zezulka. -- Contains also: Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Statním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty / Václav Filip, Anežka Janoušková. -- Contains also: Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronavirus SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání / Zdeněk Horáček, Anežka Janoušková, Olga Kaizar. -- brož. -- Other title: Zákon č. 191/2020 Sb.. -- Other title: Zákon č. 209/2020 Sb.. -- Other title: Zákon č. 210/2020 Sb. -- ISBN : 978-80-7598-845-4 (brožováno).
    I. Draštík, Antonín, 1955- II. Durdík, Tomáš, III. Janoušková, Anežka, IV. Jirsa, Jaromír, 1966- V. Kühn, Zdeněk, 1973- VI. Lebl, Ondřej, VII. Ondrejová, Dana, 1980- VIII. Pokorná, Jarmila, 1955- IX. Štika, Martin, X. Zezulka, Ondřej, 1990- XI. Filip, Václav, XII. Horáček, Zdeněk, 1981- XIII. Kaizar, Olga, XIV. Česko


    Epidemie * Koronavirus * Účastníci řízení * Poškození * Oběti trestné činnosti * Insolvence * Bydlení * Nájemní bydlení * Byty * Nebytové prostory * komentář

Number of the records: 1