Number of the records: 1  

Správní řád

  1. Fiala, Zdeněk

    Správní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Martin Škurek, Pavel Vetešník, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- xviii, 865 stran. -- (Praktický komentář). -- Právní stav publikace je k 1. 5. 2020. -- Rejstřík. -- Obsahuje bibliografii. -- Contains also: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. -- váz. -- ISBN : 978-80-7598-797-6 (vázáno).
    I. Frumarová, Kateřina II. Škurek, Martin, III. Vetešník, Pavel, 1972- IV. Horzinková, Eva, 1951- V. Novotný, Vladimír, 1957- VI. Sovová, Olga VII. Scheu, Lenka, VIII. Česko. Správní řád (2004, novela 2020)


    Správní řád * Správní řízení * Veřejnoprávní smlouvy * Opatření obecné povahy * komentář

Number of the records: 1