Number of the records: 1  

Věstník Československé společnosti pro právo trestní

  1. Věstník

    Věstník Československé společnosti pro právo trestní / Československá společnost pro právo trestní. -- Praha : Československá společnost pro právo trestní, 1925, 1927. -- 2 svazky. -- V knihovně je k dispozici pouze roč. 1-1925 a roč. 3-1927. -- 4x ročně.
    I. Československá společnost pro právo trestní


    Trestní právo * periodikum
Number of the records: 1