Number of the records: 1  

Veřejné opatrovnictví

  1. Veřejné opatrovnictví. -- Scope and content: Autorky se ve svém článku věnují tématu opatrovnictví dospělých osob. Přibližují právní úpravu a problematiku veřejného opatrovnictví z pohledu každodenní praxe při ochraně dospělých osob, které byly společností uznány nezpůsobilými samostatně rozhodovat o svých záležitostech. Shrnují základní výsledky výzkumu o výkonu veřejného opatrovnictví v Pardubickém kraji. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2002, sp. zn. IV. ÚS 412/02; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. II. ÚS 2630/07.
    In: Rodinné listy. -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 1, s. 6-11.
    I. Sovová, Olga


    Ústavní soud 2022 * Judikatura ÚS * Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 412/02 * Nález Ústavního soudu II. ÚS 2630/07 * Opatrovnictví * Opatrovnictví dospělých * Omezení svéprávnosti * článek
Number of the records: 1