Number of the records: 1  

Akciová společnost. Představenstvo. Způsob jednání

  1. Akciová

    Akciová společnost. Představenstvo. Způsob jednání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2020, sp. zn. 27 Cdo 760/2019. -- Scope and content: Jednal-li člen statutárního orgánu za obchodní společnost sám, ačkoli dle způsobu jednání obchodní společnosti zapsaného v obchodním rejstříku tak měli činit dva či více jeho členů, je z tohoto právního úkonu zavázán jednající člen statutárního orgánu, ledaže obchodní společnost právní úkon dodatečně bez zbytečného odkladu schválí. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 34/17; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2004, sp. zn. I. ÚS 167/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2020, sp. zn. I. ÚS 1530/18; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. III. ÚS 2264/13.
    In: Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 12, s. 749-756.

    Ústavní soud 2021 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu I. ÚS 34/17 * Nález Ústavního soudu IV. ÚS 216/16 * Nález Ústavního soudu I. ÚS 167/04 * Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1530/18 * Nález Ústavního soudu III. ÚS 2264/13 * Akciové společnosti * Statutární orgán * Jednatelé * Obchodní rejstřík * článek
Number of the records: 1