Number of the records: 1  

Übermaβige dauer eines Kontaktrechtsverfahrens

  1. Übermaβige

    Übermaβige dauer eines Kontaktrechtsverfahrens : Schrader gg. Österreich (12.10.2021).
    In: Newsletter Menschenrechte. -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 30, (2021), Heft 5, s. 432-433.

    Právo na rodinný život * Styk rodičů s dětmi * Nepřiměřená délka řízení * Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod * článek
Number of the records: 1