Number of the records: 1  

Spór o dopuszczalnośćprzerywania ciąży z perspektywy etycznej i filozificznoprawnej (komentarz do wyroku TK w sprawie K 1/20)

  1. Spór o dopuszczalnośćprzerywania ciąży z perspektywy etycznej i filozificznoprawnej (komentarz do wyroku TK w sprawie K 1/20). -- Title translated: Spor o přípustnost umělého přerušení těhotenství z pohledu etiky a právní filozofie. Komentář k nálezu Ústavního soudu ze dne 22. října 2020 (K 1/20).
    In: Państwo i prawo. -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 6-23.

    Potraty * Umělé přerušení těhotenství * Zákaz interrupcí * Etika * Právní filozofie * Ochrana lidského života * Lidská důstojnost * Ústavní soud - Polsko * článek
Number of the records: 1