Number of the records: 1  

Das Beleidigungsunrecht im digitalen Zeitalter

  1. Das Beleidigungsunrecht im digitalen Zeitalter.
    In: Neue juristische Wochenschrift. -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 33, s. 2397-2401.
    I. Witting, Alexandra,


    Svoboda projevu * Urážka * Urážka na cti * Sociální sítě * Internet * Internetová kriminalita * Digitalizace * Ochrana cti * Nenávist * Nenávistné projevy * Trestní právo * článek
Number of the records: 1