Number of the records: 1  

Jaký je skutečný přínos teorie ochranného účelu normy

  1. Jaký je skutečný přínos teorie ochranného účelu normy. -- Scope and content: Autor si klade za cíl přiblížit možnosti praktického využití teorie ochranného účelu normy v českém soukromém právu, které s sebou přinesla jeho novelizace zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jak ilustruje na judikatuře NS a ÚS, teorie ochranného účelu se uplatní nejen v hypotézách ustanovení § 2904 obč. zák. a § 2910 věty druhé obč. zák., které na ní explicitně odkazují, ale i jako podmínka odpovědnosti podle ustanovení § 2910 věty prvé obč. zák. při porušení ochranné normy, a dále i při ověřování právní kauzality při (možném) porušení ochranné normy, neboť tato teorie umožňuje objektivně vymezit okruh chráněných statků a oprávněných poškozených již v okamžiku porušení právní povinnosti, a lze jí tak považovat i za významný příspěvek k právní jistotě jednajících. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1587/15; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.
    In: Soukromé právo. -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 12, s. 21-25.

    Ústavní soud 2020 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu I. ÚS 1587/15 * Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05 * Ochranný účel normy * Občanský zákoník 2014 * Právní normy * článek
Number of the records: 1