Number of the records: 1  

Správní právo - zvláštní část

  1. Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová, Tomáš Svoboda. -- 2., přepracované a doplněné vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2021. -- 170 stran. -- (Učebnice Právnické fakulty MU ; č. 552). -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy. -- ISBN : 978-80-210-9812-1 (brožováno).
    I. Bražina, Radislav, II. Hejč, David, 1986- III. Králová, Alžbeta, IV. Svoboda, Tomáš, 1985- V. Masarykova univerzita. Katedra správní vědy a správního práva


    Správní právo * Vnitřní správa * Bezpečnost * Obrana státu * Služební poměr * Živnostenská správa * Správa dopravy a komunikací * Správa školství * Správa kultury * Správa zaměstnanosti * Správa zdravotnictví * Správa elektronických komunikací * Územní plánování * Vyvlastnění * Správa stavebnictví * učební text

Number of the records: 1