Number of the records: 1  

„Rettungstötungen“ in der Corona-Krise?

  1. Engländer, Armin,

    „Rettungstötungen“ in der Corona-Krise?. -- právo na život, lidská důstojnost, základní zákon, ochrana základních práv, pacient, lékaři, lékařská etika, lékařská péče, trestní právo hmotné, trestní sankce, zdravotní stav, zdravotní péče.
    In: Neue juristische Wochenschrift. -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 20, s. 1398-1402.
    I. Zimmermann, Till,


    Právo na život * Lidská důstojnost * Základní zákon * Ochrana základních práv * Pacient * Lékaři * Lékařská etika * Lékařská péče * Trestní právo hmotné * Trestní sankce * Zdravotní stav * článek
Number of the records: 1