Number of the records: 1  

Die „Triage“ – Situation als Herausforderung für die Strafrechtswissenschaft

  1. Die „Triage“ – Situation als Herausforderung für die Strafrechtswissenschaft. -- právo na život, lidská důstojnost, pacient, lékaři, lékařská etika, lékařská péče, etika a právo, etické a morální aspekty, medicínské právo, trestní právo hmotné, trestní sankce, zdravotní stav, zdravotní péče, koronavirus.
    In: Juristen Zeitung. -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 449-454.

    Právo na život * Lidská důstojnost * Pacient * Lékaři * Lékařská etika * Lékařská péče * Etika a právo * Medicínské právo * Trestní právo hmotné * Trestní sankce * Zdravotní stav * Zdravotní péče * článek
Number of the records: 1