Number of the records: 1  

Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě

  1. Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě. -- Scope and content: Autor blíže analyzuje jednotlivé principy kauzality, jak jsou zahrnuty do souboru zásad označovaného jako Principy evropského deliktního práva (PETL), a pokouší se o zdůraznění jejich odrazu, resp. možnosti uplatnění v české právní úpravě závazků z deliktů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2004, sp. zn. II. ÚS 728/02.
    In: Bulletin advokacie. -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 41-45.

    Ústavní soud 2019 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05 * Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 728/02 * Deliktní právo * Evropské deliktní právo * Právní zásady * Příčinná souvislost * Kauzalita * článek
Number of the records: 1