Number of the records: 1  

Vrchní soud v Praze: Zakládání účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku; uložení pořádkové pokuty za jejich nezaložení po delší době

  1. Vrchní soud v Praze: Zakládání účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku; uložení pořádkové pokuty za jejich nezaložení po delší době : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 8. 2018, sp. zn. 7 Cmo 455/2016. -- Scope and content: Rejstříkový soud je povinen vyzvat podnikatele k založení příslušné listiny do sbírky listin v časové a věcné souvislosti se vznikem zákonné povinnosti příslušnou listinu založit. Účelem pořádkové pokuty uložené dle § 104 VeřRej není sankcionovat podnikatele, resp. osobu porušivší zákonnou povinnost za toto porušení; účelem je splnění povinnosti povinné osoby založit příslušnou listinu do sbírky listin. Nedošlo-li ke zveřejnění příslušné účetní závěrky jejím uložením do sbírky listin, nevzniklo účetní jednotce právo tuto listinu podle § 31 ÚčZ skartovat. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 2960/15.
    In: Obchodněprávní revue. -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 10 (2018), č. 10, s. 288-291.

    Ústavní soud 2018 * Judikatura ÚS * Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2960/15 * Obchodní rejstřík * Sbírka listin * Účetní závěrka * článek
Number of the records: 1