Number of the records: 1  

Věcná příslušnost soudu. Spor mezi družstvem a jeho členem

  1. Věcná

    Věcná příslušnost soudu. Spor mezi družstvem a jeho členem : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 26 Cdo 2915/2016. -- Scope and content: Právní věta: K projednání sporů mezi družstvem a jeho členem (jeho právním nástupcem) o vyplacení majetkového podílu představujícího další majetkovou účast na podnikání družstva jsou podle § 9 odst. 2 písm. e) o. s. ř. jako soudy v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy. V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 107/97; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2002, sp. zn. III. ÚS 161/01.
    In: Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 2, s. 106-109.

    Ústavní soud 2018 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu I. ÚS 107/97 * Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 161/01 * Soudy * Věcná příslušnost * Družstva * Členové družstva * Členský podíl * článek
Number of the records: 1