Number of the records: 1  

XXVI. Karlovarské právnické dny

  1. chyba zahlaví - v záznamu je více polí 1XX

    XXVI. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý. -- Praha : Leges, 2018. -- 616 stran. -- Částečně slovenský a německý text. -- brož. -- ISBN : 978-80-7502-289-9 brožováno.
    I. Zoufalý, Vladimír, 1948- II. Eliáš, Karel, 1955- III. Horák, Pavel, 1975- IV. Hulmák, Milan, 1975- V. Westphalen, Friedrich, Graf von, VI. Pehm, Julian, VII. Tichý, Luboš, 1948- VIII. Balarin, Jan, IX. Lichovník, Tomáš X. Csach, Kristián, XI. Kantner, Hans Georg, XII. Kučera, František, 1960- XIII. Šámal, Pavel, 1953- XIV. Čentéš, Jozef, 1967- XV. Pelikánová, Irena, 1949- XVI. Winner, Martin, XVII. Bejček, Josef, 1952- XVIII. Dědič, Jan, 1952- XIX. Šuk, Petr, 1973- XX. Polčák, Radim, 1978- XXI. Tégl, Petr, 1977- XXII. Štenglová, Ivana, 1942- XXIII. Melzer, Filip, 1975- XXIV. Púry, František, 1958- XXV. Richter, Martin, 1991- XXVI. Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků


    Započtení pohledávek * Prodej zboží * Důkazní břemeno * Ústavní stížnost * Insolvence * Insolvenční řízení * Právnické osoby * Trestní odpovědnost právnických osob * Obchodní společnosti * sborník

Number of the records: 1