Number of the records: 1  

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1168/2013

  1. Rozsudek

    Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1168/2013 : datum rozhodnutí: 12. 11. 2014. -- Scope and content: Související judikatura: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06.
    In: Jurisprudence. -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 24, (2015), č. 1, s. 47-48.

    Ústavní soud 2015 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06 * Vlastnictví nemovitostí * Vlastnické právo * Katastr nemovitostí * Zápis vlastnických práv * Dobrá víra * článek
Number of the records: 1