Number of the records: 1  

Kodex bytového práva 2011

  1. Kodex bytového práva 2011 : byty a nebytové prostory, revize technických zařízení bezpečnostní práce a požární ochrana, účetnictví, daňové povinnosti, komentář, související předpisy / Jiří Kocourek, Jaroslav Čermák, Jaroslav Peštuka. -- Praha : Eurounion, 2011. -- 655 s. -- brož. -- ISBN : 978-80-7317-090-5.
    I. Čermák, Jaroslav II. Peštuka, Jaroslav


    Bytová práva * Bytové předpisy * Byty * Nebytové prostory * Bezpečnost a ochrana zdraví při práci * Požární bezpečnost staveb * Bytová družstva * Účetnictví

Number of the records: 1