Number of the records: 1  

Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation

  1. Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 137-152. 
    article

    article

Number of the records: 1