Number of the records: 1  

Kriminalistika

  1. Kriminalistika : čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi.Roč. 54, č. 2, 2021    Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2021  Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2021 . ISSN 1210-9150
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal

Number of the records: 1