Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3701/15

  1. Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3701/15 : datum rozhodnutí: 10. 1. 2017.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 1, s. 49-50. 
    article

    article

Number of the records: 1