Number of the records: 1  

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1168/2013

  1. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1168/2013 : datum rozhodnutí: 12. 11. 2014.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 24, (2015), č. 1, s. 47-48. 
    article

    article

Number of the records: 1