Number of the records: 1  

Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, porušení chráněných průmyslových práv, popis skutku, omyl skutkový, znalec

 1. SYS0050356
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20220608104834.4
  007
   
  ta
  008
   
  100312s2021----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  245
  10
  $a Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, porušení chráněných průmyslových práv, popis skutku, omyl skutkový, znalec : $b usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 5 Tdo 1231/2020
  520
  2-
  $a Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 1996, sp. zn. I. ÚS 46/96; nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2000, sp. zn. IV. ÚS 582/99.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0026555 $a Ústavní soud 2021
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0017414 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 46/96
  650
  07
  $7 us_us_auth*0017415 $a Nález Ústavního soudu IV. ÚS 582/99
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0001802 $a Ochranné známky
  650
  07
  $7 us_us_auth*0006316 $a Porušení práv k ochranné značce
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0003014 $a Skutková podstata trestných činů
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0004366 $a Znalci
  650
  07
  $7 us_us_auth*0010244 $a Podjatost
  650
  07
  $7 us_us_auth*0017240 $a Poškozený
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0049085 $t Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek $x 0036-522X $7 nnas $g Roč. 73, (2021), č. 8, s. 1252-1282
  856
   
  $u https://sbirka.nsoud.cz/year-collection/sbirka-c-8-2021/ $z Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 8/21
  910
   
  $a BOE020 $t rs
Number of the records: 1