Number of the records: 1  

Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation

 1. SYS0047356
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20220517151711.9
  007
   
  ta
  008
   
  040315s2021----xr------------000-0-cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*0022872 $a Čamdžićová, Sabina, $4 aut
  245
  00
  $a Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation
  520
  2-
  $a Autorka se věnuje problematice účasti a zapojení nezletilého v civilním soudním řízení, konkrétně v řízení péče soudu o nezletilé, které se ho úzce dotýká a které má vliv na jeho budoucí život. Nezletilý není účastníkem řízení s plnou procesní způsobilostí a proto tato řízení a jeho participační práva vykazují mnoho odlišností od řízení, kterého se účastní pouze dospělí. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1639/18; nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. III. ÚS 1265/16; nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 1506/13; nález Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 2643/13; nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1945/08; nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1002/19.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0026555 $a Ústavní soud 2021
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0024083 $a Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1639/18
  650
  07
  $7 us_us_auth*0022990 $a Nález Ústavního soudu III. ÚS 1265/16
  650
  07
  $7 us_us_auth*0012461 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 1506/13
  650
  07
  $7 us_us_auth*0013079 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 2643/13
  650
  07
  $7 us_us_auth*0006004 $a Nález Ústavního soudu II. ÚS 1945/08
  650
  07
  $7 us_us_auth*0023096 $a Nález Ústavního soudu II. ÚS 725/18
  650
  07
  $7 us_us_auth*0024808 $a Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1002/19
  650
  07
  $7 us_us_auth*0015489 $a Civilní řízení
  650
  07
  $7 us_us_auth*0011557 $a Řízení ve věcech péče o nezletilé
  650
  07
  $7 us_us_auth*0011539 $a Nezletilí
  650
  07
  $7 us_us_auth*0010567 $a Právo být slyšen
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0046386 $t Časopis pro právní vědu a praxi $x 1210-9126 $7 nnas $g Roč. 29, (2021), č. 1, s. 137-152
  776
  0-
  $w us_us_cat*0049265 $a Čamdžićová, Sabina $t Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation $7 nnmb
  856
   
  $u https://journals.muni.cz/cpvp/issue/view/1111 $z Časopis pro právní vědu a praxi 1/21
  910
   
  $t rs
Number of the records: 1