Number of the records: 1  

Jaký je skutečný přínos teorie ochranného účelu normy

 1. SYS0046845
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20210604144759.5
  007
   
  ta
  008
   
  100225s2020----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*0027333 $a Tůma, Martin, $4 aut
  245
  10
  $a Jaký je skutečný přínos teorie ochranného účelu normy
  520
  2-
  $a Autor si klade za cíl přiblížit možnosti praktického využití teorie ochranného účelu normy v českém soukromém právu, které s sebou přinesla jeho novelizace zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jak ilustruje na judikatuře NS a ÚS, teorie ochranného účelu se uplatní nejen v hypotézách ustanovení § 2904 obč. zák. a § 2910 věty druhé obč. zák., které na ní explicitně odkazují, ale i jako podmínka odpovědnosti podle ustanovení § 2910 věty prvé obč. zák. při porušení ochranné normy, a dále i při ověřování právní kauzality při (možném) porušení ochranné normy, neboť tato teorie umožňuje objektivně vymezit okruh chráněných statků a oprávněných poškozených již v okamžiku porušení právní povinnosti, a lze jí tak považovat i za významný příspěvek k právní jistotě jednajících. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1587/15; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0024931 $a Ústavní soud 2020
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0016147 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 1587/15
  650
  07
  $7 us_us_auth*0005924 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  650
  07
  $7 us_us_auth*0010688 $a Ochranný účel normy
  650
  07
  $7 us_us_auth*0007797 $a Občanský zákoník 2014
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0002225 $a Právní normy
  655
  -7
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0044940 $t Soukromé právo $x 2533-4239 $7 nnas $g Roč. 8, (2020), č. 12, s. 21-25
  910
   
  $t rs
Number of the records: 1