Number of the records: 1  

Kam až povede lidská benevolence aneb oddlužení jako zbraň dlužníka na věřitele

 1. SYS0045839
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20210322142849.8
  007
   
  ta
  008
   
  100323e2020----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*0015880 $a Dvořáková, Veronika, $4 aut
  245
  10
  $a Kam až povede lidská benevolence aneb oddlužení jako zbraň dlužníka na věřitele
  520
  2-
  $a Autorka se zaměřuje na tzv. oddlužovací novelu insolvenčního zákona účinnou od 1. 6. 2019. V první části textu se zabývá institutem oddlužení a zásadními změnami, které přinesla oddlužovací novela. Dále se zaměřuje na postavení věřitele, na ochranu věřitele v závazkovém právním vztahu, a to s odkazem na základní právní zásady a principy. Institut oddlužení hodnotí jako zbraň v rukou dlužníků, kteří vědí, jak a kdy ji nejlépe využít. V závěru textu pak řeší otázku budoucího možného vývoje. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 2/19; nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. I. ÚS 531/98.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0024931 $a Ústavní soud 2020
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0024878 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/19
  650
  07
  $7 us_us_auth*0009930 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 531/98
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0001809 $a Oddlužení
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000898 $a Insolvenční zákon
  650
  07
  $7 us_us_auth*0002845 $a Novelizace
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000479 $a Dlužníci
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0003998 $a Věřitelé
  650
  07
  $7 us_us_auth*0004197 $a Ochrana věřitelů
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0042703 $t Bulletin advokacie $x 1210-6348 $7 nnas $g Roč. 2020, č. 5, s. 29-35
  910
   
  $a BOE020 $t rs
Number of the records: 1