Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby svědčící bytovému družstvu podle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů

 1. SYS0041479
  LBL
   
  00000nab^a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20200117134724.4
  007
   
  ta
  008
   
  040315s2019----xr-----e------000-0-cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*m0004852 $a Spáčil, Jiří, $d 1953- $4 aut
  245
  00
  $a Nejvyšší soud České republiky: ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby svědčící bytovému družstvu podle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů : $b usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 65/2018
  520
  2-
  $a Zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby (nyní jednotky) svědčící bytovému družstvu dle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů podle § 1299 odst. 2 ObčZ, spočívající v tom, že náklady na vybudování půdní vestavby byly kompenzovány v důsledku uplynutí doby tím, že oprávněné družstvo mohlo vestavbu (jednotku) na cizí nemovitosti užívat k bydlení svých členů, přichází do úvahy, jen pokud ke dni rozhodnutí soudu nesvědčí členovi družstva právo nájmu družstevního bytu (jde o "volný" byt, resp. jednotku). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 2096/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2008, sp. zn. I. ÚS 477/05.
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0023082 $a Ústavní soud 2019
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0024679 $a Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2096/15
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0024680 $a Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 477/05
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0001576 $a Nemovitosti
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0000231 $a Bytová družstva
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0008299 $a Družstevní byty
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0003953 $a Věcná břemena
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0003652 $a Členové družstva
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0039705 $t Právní rozhledy $x 1210-6410 $7 nnas $g Roč. 27, (2019), č. 11, s. 415-17
Number of the records: 1