Number of the records: 1  

Odpovědnost státu za škodu

 1. SYS0040764
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20191029145923.9
  007
   
  ta
  008
   
  100312s2019----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  245
  10
  $a Odpovědnost státu za škodu : $b rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1840/2017
  520
  2-
  $a Mezi nezákonným rozhodnutím a škodou spočívající v přiznaných nákladech řízení vedeného za účelem vymožení bezdůvodného obohacení získaného plněním na základě tohoto nezákonného rozhodnutí je vztah příčiny a následku, jestliže nebylo z okolností předem zřejmé, že dlužník poškozeného je nemajetný, a že vedení dalších řízení vůči němu by tak bylo neúčelné. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0023082 $a Ústavní soud 2019
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0005924 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  650
  07
  $7 us_us_auth*0002190 $a Odpovědnost státu za škodu
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000173 $a Bezdůvodné obohacení
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0001502 $a Náklady řízení
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000479 $a Dlužníci
  650
  07
  $7 us_us_auth*0017410 $a Nemajetnost
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0039773 $t Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek $x 0036-522X $7 nnas $g Roč. 71, (2019), č. 4, s. 713-721
  910
   
  $a BOE020 $t rs
Number of the records: 1