Number of the records: 1  

K rozsudku NS ve věci užívání družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu

 1. SYS0039296
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20190429140238.2
  007
   
  ta
  008
   
  100323e2018----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*0005657 $a Tégl, Petr, $d 1977- $4 aut
  245
  11
  $a K rozsudku NS ve věci užívání družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu : $b rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2018, sp. zn. 28 Cdo 4784/2017
  520
  2-
  $a Dne 7. 5. 2018 vydal NS ve věci vedené pod sp. zn. 28 Cdo 4784/2017 rozsudek, který řeší otázku věcné legitimace při bezdůvodném obohacení, vzniklém užíváním družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu. V tomto případě se velmi zřetelně projevuje rozdíl mezi tzv. kondikcemi z plnění a kondikcemi nikoli z plnění. Současně zde vzniká i otázka, na čí úkor třetí osoba bezdůvodně užívá věc, kterou vlastník předtím přenechal obligační smlouvou do užívání jinému. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2007, sp. zn. I. ÚS 383/05.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0021304 $a Ústavní soud 2018
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0006150 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 383/05
  650
  07
  $7 us_us_auth*0008299 $a Družstevní byty
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000231 $a Bytová družstva
  650
  07
  $7 us_us_auth*0003652 $a Členové družstva
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  700
  1-
  $7 us_us_auth*0000406 $a Melzer, Filip, $d 1975- $4 aut
  773
  0-
  $w us_us_cat*0037943 $t Bulletin advokacie $x 1210-6348 $7 nnas $g Roč. 2018, č. 11, s. 63-64
  910
   
  $a BOE020 $t rd
Number of the records: 1