Number of the records: 1  

Věcná příslušnost soudu. Spor mezi družstvem a jeho členem

 1. SYS0036784
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20180622111025.7
  007
   
  ta
  008
   
  100312s2018----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  245
  10
  $a Věcná příslušnost soudu. Spor mezi družstvem a jeho členem : $b rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 26 Cdo 2915/2016
  520
  2-
  $a Právní věta: K projednání sporů mezi družstvem a jeho členem (jeho právním nástupcem) o vyplacení majetkového podílu představujícího další majetkovou účast na podnikání družstva jsou podle § 9 odst. 2 písm. e) o. s. ř. jako soudy v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy. V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 107/97; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2002, sp. zn. III. ÚS 161/01.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0021304 $a Ústavní soud 2018
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0003651 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 107/97
  650
  07
  $7 us_us_auth*0021834 $a Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 161/01
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0003186 $a Soudy
  650
  07
  $7 us_us_auth*0003764 $a Věcná příslušnost
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000527 $a Družstva
  650
  07
  $7 us_us_auth*0003652 $a Členové družstva
  650
  07
  $7 us_us_auth*p0000469 $a Členský podíl
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0035564 $t Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva $x 1211-8362 $7 nnas $g Roč. 22, (2018), č. 2, s. 106-109
  910
   
  $a BOE020 $t rd
Number of the records: 1