Number of the records: 1  

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1168/2013

 1. SYS0024313
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a^4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20150318141117.7
  007
   
  ta
  008
   
  100305s2015----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  245
  10
  $a Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1168/2013 : $b datum rozhodnutí: 12. 11. 2014
  520
  2-
  $a Související judikatura: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0013301 $a Ústavní soud 2015
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0012270 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  650
  07
  $7 us_us_auth*0001743 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0004032 $a Vlastnictví nemovitostí
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0004027 $a Vlastnické právo
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0001012 $a Katastr nemovitostí
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0004296 $a Zápis vlastnických práv
  650
  07
  $7 us_us_auth*0000786 $a Dobrá víra
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0024109 $t Jurisprudence $x 1802-3843 $7 nnas $d Praha : Wolters Kluwer ČR, 2015 $g Roč. 24, (2015), č. 1, s. 47-48
  910
   
  $a BOE020 $t rd
Number of the records: 1