Number of the records: 1  

Trestní právo hmotné

 1. SYSz0000040
  LBL
   
  00000nz--a22^^^^^n--4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20071015000000.0
  008
   
  131029-||acz||babn||||||||||-b-an|----sd
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  150
   
  $a Trestní právo hmotné
  550
   
  $7 us_us_auth*z0000042 $w n $a Trestní řízení
  550
   
  $7 us_us_auth*z0000042 $w h $a Trestní řízení
  550
   
  $7 us_us_auth*z0000175 $w h $a Bezpečnost občanů
  550
   
  $7 us_us_auth*z0000519 $w h $a Drogová kriminalita
  550
   
  $7 us_us_auth*z0000521 $w h $a Drogové delikty
  550
   
  $7 us_us_auth*z0000913 $w h $a Interpol
  550
   
  $7 us_us_auth*z0001718 $w h $a Objekt trestného činu
  550
   
  $7 us_us_auth*z0001754 $w h $a Ochrana majetku
  550
   
  $7 us_us_auth*z0001755 $w h $a Ochrana menšin
  550
   
  $7 us_us_auth*z0001768 $w h $a Ochrana přírody
  550
   
  $7 us_us_auth*z0001769 $w h $a Ochrana půdního fondu
  550
   
  $7 us_us_auth*z0001796 $w h $a Ochrana života a zdraví
  550
   
  $7 us_us_auth*z0001800 $w h $a Ochranná opatření
  550
   
  $7 us_us_auth*z0001887 $w h $a Organizovaný zločin
  550
   
  $7 us_us_auth*z0001954 $w h $a Penitenciární systém
  550
   
  $7 us_us_auth*z0002058 $w h $a Policejní právo trestní
  550
   
  $7 us_us_auth*z0002062 $w h $a Policie
  550
   
  $7 us_us_auth*z0002404 $w h $a Přečiny
  550
   
  $7 us_us_auth*z0002431 $w h $a Přestupky
  550
   
  $7 us_us_auth*z0003013 $w h $a Skutková podstata přestupků
  550
   
  $7 us_us_auth*z0003014 $w h $a Skutková podstata trestných činů
  550
   
  $7 us_us_auth*z0003135 $w h $a Souběh trestných činů
  550
   
  $7 us_us_auth*z0003544 $w h $a Trestná činnost
  550
   
  $7 us_us_auth*z0003547 $w h $a Trestné činy
  550
   
  $7 us_us_auth*z0003551 $w h $a Trestné činy proti brannosti a proti civilní službě
  550
   
  $7 us_us_auth*z0003567 $w h $a Trestní nález
  550
   
  $7 us_us_auth*z0003568 $w h $a Trestní odpovědnost
  550
   
  $7 us_us_auth*z0003573 $w h $a Trestní řád
  550
   
  $7 us_us_auth*z0003583 $w h $a Trestní věci
  550
   
  $7 us_us_auth*z0003584 $w h $a Trestní zákon
  550
   
  $7 us_us_auth*z0003587 $w h $a Tresty
  550
   
  $7 us_us_auth*z0003619 $w h $a Účastenství na trestném činu
  550
   
  $7 us_us_auth*z0004079 $w h $a Vydávání pachatelů
  550
   
  $7 us_us_auth*z0004241 $w h $a Zákon o přestupcích
  550
   
  $7 us_us_auth*z0004291 $w h $a Zánik trestnosti
  550
   
  $7 us_us_auth*z0004360 $w h $a Zločinnost
Number of the records: 1