Number of the records: 1  

Sexuální obtěžování a jiné formy obtěžování na pracovišti

 1. Main entry-name Jíchová, Leona, (author)
  Title statementSexuální obtěžování a jiné formy obtěžování na pracovišti
  AnnotationOběti sexuálního obtěžování v práci jsou nevhodným chováním obtěžujícího zaskočeny a zpočátku je nevnímají jako zásadní problém. Pokud se konečně rozhodnou situaci řešit, často se ocitnou v důkazní nouzi či ani neví, jak se lze bránit. Při aplikaci obráceného sdíleného břemene v případě soudního řešení obtěžování není českými soudy náležitě zohledňována specifičnost povahy sexuálního obtěžování. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 37/04; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. II. ÚS 1564/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2001, sp. zn. I. ÚS 300/01.
  In Právní rozhledy. - Roč. 31, (2023), č. 9, s. 317-325
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 37/04
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 300/01
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1564/20
  Pracovněprávní vztahy
  Obtěžování na pracovišti
  Sexuální obtěžování
  Ochrana zaměstnanců
  Pracovní úrazy
  Nemoci z povolání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.