Number of the records: 1  

Konkurenční doložka uzavřená mezi zaměstnancem ve světle aktuální judikatury

 1. Main entry-name Gorčík, Jiří, (author)
  Title statementKonkurenční doložka uzavřená mezi zaměstnancem ve světle aktuální judikatury
  AnnotationZákoník práce a s tím související pracovněprávní legislativa upravují svými ustanoveními problematiku konkurenční doložky, její podmínky a možnosti zaměstnavatele i zaměstnance v souvislosti s jejím sjednáním a práva a povinnosti z ní vyplývající. Právní úprava konkurenční doložky v zákoníku práce však neobsahuje jediná zákonná ustanovení, jež musí být brána v potaz. Platí totiž, že vůči zákoníku práce je ve vztahu subsidiarity občanský zákoník, takže se na pracovněprávní vztahy podpůrně uplatní také všechna ustanovení občanského zákoníku, u nichž to účel vyžaduje a dovoluje. U konkurenční doložky je pak podstatná například úprava odstoupení od smlouvy a dále ta ustanovení občanského zákoníku, která normují smluvní pokutu v rámci soukromoprávních vztahů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2019, sp. zn. II. ÚS 3101/18; nález Ústavního soudu ze dne 21. 5. 2021, sp. zn. II. ÚS 1889/19.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 15, (2023), č. 1, s. 17-22
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3101/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1889/19
  Pracovněprávní vztahy
  Konkurenční doložka
  Zaměstnanci
  Zaměstnavatel
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.