Number of the records: 1  

Rovnost a zákaz diskriminace v přístupu k základnímu vzdělání v ČR

 1. Main entry-name Čech, Jakub, (author)
  Title statementRovnost a zákaz diskriminace v přístupu k základnímu vzdělání v ČR
  AnnotationAutor si klade za cíl nejprve na judikatuře Ústavního soudu popsat, co je obsahem principu bezplatnosti základního vzdělání, následně rozebrat právní úpravu zákazu diskriminace se zřetelem ke vzdělání a poukázat na možná problematická místa. Dále podrobně analyzuje zákonnost zohledňování náboženského vyznání uchazeče o studium na církevní škole a rozebírá vybraná kritéria, která školy v řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání využívaly. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 25/94; nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 17/94; nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 37/04.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 23-24, s. 833-839
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 25/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 37/04
  Vzdělání
  Přístup ke vzdělání
  Základní školy
  Princip rovnosti
  Zákaz diskriminace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.