Number of the records: 1  

Pravomoc soudu. Myslivost

 1. Title statementPravomoc soudu. Myslivost : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 28 Cdo 185/2021
  AnnotationJe dána pravomoc soudu k projednání a rozhodnutí věci v občanském soudním řízení, v níž se žalobce domáhá peněžité náhrady za užívání honebního pozemku držitelem honitby nad rámec přičlenění pozemku k honitbě. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 3143/13; nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 2280/18; nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 3/06; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/03.
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 26, (2022), č. 6, s. 375-379
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3143/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2280/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/03
  Pravomoc soudů
  Myslivost
  Honitba
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-0622_00000000_0?fileName=chapter04.xhtml&location=pi-1094&anchor=pz2-6_1
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.