Number of the records: 1  

Úvahy nad postavením návrhu na schválení právního jednání za nezletilého - podání žaloby, či návrhu

 1. Main entry-name Buriánová, Pavla, (author)
  Title statementÚvahy nad postavením návrhu na schválení právního jednání za nezletilého - podání žaloby, či návrhu
  AnnotationV souladu s ust. § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí vyvratitelná domněnka, že nezletilá osoba, která nenabyla plné svéprávnosti, má omezenou svéprávnost k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jejího věku. Zpravidla tak běžnou správu jmění dítěte vykonávají jeho zákonní zástupci. Autorka nastiňuje, jak v rámci běžné správy jmění dítěte postupovat, pokud bude nutné se v rámci správy jmění dítěte obrátit s žalobou na soud. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení ÚS ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. I. ÚS 1970/15; usnesení ÚS ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. I. ÚS 1942/15; nález ÚS ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. I. ÚS 191/06; nález ÚS ze dne 17. 5. 2001, sp. zn. III. ÚS 727/2000.
  In Rodinné listy. - Roč. 11, (2022), č. 8, s. 6-10
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1970/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1942/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 191/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 727/2000
  Nezletilí
  Svéprávnost
  Nabývání svéprávnosti
  Omezení svéprávnosti
  Správa jmění
  Zákonný zástupce
  Právní zastoupení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/ROD-LISTY-EJOURNAL-0822_00000000_0?fileName=chapter02.xhtml&location=pi-214&anchor=ch4 Rodinné listy
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.