Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Nemajetková újma při zásahu do užívání nemovitosti

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Nemajetková újma při zásahu do užívání nemovitosti : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 28. 1. 2021, sp. zn. 25 Cdo 8/2020
  AnnotationNeúspěšná obrana v soudním sporu o průchod žalobce k nemovitosti přes pozemek žalovaného není sama o sobě neoprávněným zásahem do osobnostního práva žalobce. Běžnou povahu sousedské neshody v občanskoprávní rovině již přesahuje a do práva žalobce na soukromí a na důstojnost zasahuje jednání žalovaného, který po skončení sporu nerespektoval vykonatelné soudní rozhodnutí o zřízení věcného břemene cesty způsobem, pro který byl pravomocně odsouzen trestním soudem pro přečin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208 odst. 2 TrZ). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 1995, sp. zn. II. ÚS 190/94; nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2008, sp. zn. II. ÚS 625/05.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 21, s. 757-761
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 190/94
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 625/05
  Nemovitosti
  Pozemky
  Užívání pozemku
  Právo cesty
  Věcná břemena
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.