Number of the records: 1  

Pojištění provozu autonomních vozidel de lege lata a de lege futura

 1. Main entry-name Kyncl, Libor, (author)
  Title statementPojištění provozu autonomních vozidel de lege lata a de lege futura
  AnnotationAutor ve svém článku identifikuje nejdůležitější právní souvislosti z hlediska právní úpravy pojištění provozu autonomních a automatizovaných vozidel. V rámci toho formuluje základní typy právní úpravy a z nich vyplývající metodická a smluvně-právní omezení, jakož i regulatorní doporučení ohledně pojištění škod způsobených automatizovaným a autonomním vozidlem jak na zdraví a životě osob a na majetku třetích osob, tak na vozidle samotném. Uvádí případovou studii stupně automatizace 4 až 5 (tzv. L4 či L5) dle standardu J3016_202104 Society of Automobile Engineers International (SAE) u vozidla na základě vlastnictví vozidla, leasingu, nájmu či pachtu vozidla nebo flotily vozidel, popřípadě obdobných smluvně-závazkových forem. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 6. 2009, sp. zn. I. ÚS 342/09.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 14, (2022), č. 3, s. 190-199
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 342/09
  Motorová vozidla
  Autonomní vozidla
  Pojištění
  Pojištění motorových vozidel
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.