Number of the records: 1  

Free Movement of Same-Sex marriages: The CJEU and the (Troublesome) Protection of EU Citizens Regardless of Their Sexual Orientation in the Lights of the Coman Judgment

 1. Main entry-name Szczerba, Aleksandra, (author)
  Title statementFree Movement of Same-Sex marriages: The CJEU and the (Troublesome) Protection of EU Citizens Regardless of Their Sexual Orientation in the Lights of the Coman Judgment
  Translated titleVolný pohyb manželství osob stejného pohlaví: Soudní dvůr EU a (problematická) ochrana občanů EU bez ohledu na jejich sexuální orientaci ve světle rozsudku ve věci Coman
  In Państwo i prawo. - Vol. 77, (2022), no. 8, s. 38-54
  Subj. Headings Evropská unie
  Právo Evropské unie
  Diskriminace
  Diskriminace na základě pohlaví
  Sexuální orientace
  Sexuální menšiny
  Registrované partnerství
  Osoby stejného pohlaví
  Svoboda pohybu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryPolsko
  LanguagePolish
  URLPaństwo i prawo. - Vol. 77, (2022), no. 8
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1